HANDELSBETINGELSER

Når du handler hos FURNBYOX.dk. kan du være sikker på at få klar besked inden ordreafgivelsen. Vi forholder os til leveringstider, fragt og andre forhold der kan sikre en god dialog og sikker handel hos os. Når en vare er forsinket forsøger FURNBYOX.dk at give besked så hurtigt som muligt med det samme, dog kan der ikke ydes kompensation, hvis forsinkelsen skyldes 3. part - i de fleste tilfælde fragtselskabet eller produktionen!

 

Bestilling:
Send en mail til info@byox.dk eller ring på vores tlf. 64 66 63 00, i kan ordre telefonisk, online, eller vi kan sende en mail til Jer omkring det ønskede, i bekræfter herefter ordren efter gennemsyn af tilsendte mail.

Priser:

Ved bestilling via mail/tlf. beregner vi de totale omkostninger til fragt inkl. gebyrer, disse oplyses inden køb pr. mail, samt godkendes af Jer som kunde inden faktura fremsendes til betaling pr. mail med det samme.

MOMS:

Alle vores priser er eks. moms/fragt hvis andet ikke er aftalt.

Kontrakt kunder eller anden aftale omkring samhandel: Aftaler følger normale handelsbetingelser, opnås der kontante rabatter iflg. anden rabataftale i forhold samlet køb, kan aftale omkring samhandel opsiges med et års varsel, således aftalen omkring denne samhandel ophører følgende kalenderår ud fra den angivne opsigelses dato, året forinden.

 

Foreligger der ingen aftale omkring samhandel, ligger aftalen omkring handlen i selve ordreafgivelsen fra Jer som kunde og bekræftelsen som afgives er 100% bindende ud fra denne, samt ud fra vores handelsbetingelser.

Betaling: Alle leverancer sker mod kontant betaling ved ordreafgivelsen. Betaling kan ske via bankoverførsel til på det anførte konto nr. på web-shoppen under kontakt, samt det anførte kontonummer på faktura/ordrebekræftelsen, eller betales ved online køb med betalingskort. Ved større ordre kan der laves aftale om a`contobeløb ved ordreafgivelse, dog ikke mindre end 50%, restbeløb forfalder ved leveringen. Ved for sen betaling vil der kunne pålægges rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.


Er der lavet andre aftaler så som via offentlige institutioner, tilsendes en bekræftelse via mail og EAN, virk.dk, som bekræftes af Jer som køber, når den endelige betaling har fundet sted, bliver varerne afsendt ab lager eller produktion.

 

Ferie og helligdage
Produkter bestilt op til helligdage vil blive ekspederet først kommende hverdag efter ferieperioden - bemærk der kan forekomme forskydninger på produkter produceret i EU i forhold til deres afholdele af ferieperioder gældende der. Ud over dette kan der forekomme 2 dage, og op til 1 - 2 uges ekstra lev. tid, grundet fragtforsinkelser fra EU eller produktionsforsinkelser i forbindelse med opstart efter ferie eller genelt større pres hen over feriperioder grundet mindre bemanding.

 

Bordplader samt andre produkter bestilt i og op til ferieperioder og omkring helligdage så som påske, pinse, sommerferie og Jul, skal der beregnes ekstra lev. tid på med op til to ugers levering, dog kun hvis det berører speialfremstillede produkter på ordre med egne tilvalg af overflade valg på plade stel m.m.  Det gælder især i ugerne 28, 29. 30, 31 og 32. På udenlandske produkter der fremstilles i øvrige EU, skal der især forventes ekstra lev. tid med ca. en uge til 14 dage + / -  .

 

Bordplader og variationer i forhold til enkelte overflader der er oplimet på de forskellige grundplader: 

Da alle overflader pålimes de valgte kerner, så som MDF, birkefinèr, kompaktlaminat, spån m.m., vil grundpladens tykkelse altid være den der bestemmer tykkelsen og derpå lægges overlfladen som udgør den totale tykkelse herefter.

Der skal tages hensyn til, at linoleum er tykkere end andre materialer så som Nano, laminat og finèrede plader m.m., samt at tykkelsen af limen og det pres de udsættes for, kan variere ganske lidt.

Man skal derfor påregne, at pladen kan variere med +/- 1-1,5 mm. Grundpladen/kernen er altid den valgte tykkelse herunder, derpå lægges overfladevalget i det enkelte overflade valg, eks. laminat, linoleum etc.

 

Bordplader overflade prøver, fremsendes gratis, dog kun iflg. endelig ordrebekræftelse, ( farvevalg fremsendes efterfølgende ud fra de tilsendte prøver ) aftale omkring køb af special plader og til afklaring af endelig farve aftales altid pr. mail, samt aftale om, at der fremsendes gratis prøver ifølge med endelig ordrebekræftelse. 

Der aftales altid endelig ordre som fremsendes inden levering af prøver på overlfader.

Prisen for fremsendelse af farveprøver udgør kr. 400,- eks. moms - fragt, dette beløb vil blive efterfaktureret hvis der fortrydes køb af plade, ud fra allrede fremsendte bekræfelse eller aftale om køb, og hvis der allerede er fremsendt prøver til en endlig afgørelse af overflade og specialplade - hvis ordre gennemføres vil prøver være indeholdt i tfremsendte faktura uden beregning, og uden yderlige fremsendeslse af faktura. Alternativt sendes der faktura på kr. 400.- for fremsendeelse af overflade prøver, som blot modregnes fremtidig køb og faktura, beløbet forudbetales i begge tilfælde inden fremsendelse af prøver.

 

Tegninger:

Sender du som kunde tegninger til os, vil disse tegninger kun blive brugt som information i produktionen vedrørende de eksakte må i måtte ønske på pladerne, andre påtegninger på tegningerne vil ikke blive anvendt, med mindre det er aftalt og fremgår på endelig ordrebekræftelse fra FURN BY OX.

 

Bordben

Bordben leveres med standard skurer i pakkerne, da FURN BY OX også leverer bordben ud uden bordplader, er det op til kunden selv, at kontrolere, at skruerne passer i længden til de borde man ønsker vores standard ben isat, skruerne ligger i pakkerne med standard mål fra producenten, disse passer nødvendigvis ikke i den ønskede længde til dine plader.  Alle bordben kan leveres med anden type skruer efter aftale i projekt eller anden aftale ud fra ordreafgivelse godkendt på mail. Ordre bestilt online levers altid med standard skruer.

 

Stole

Stole leveres med den standard højde der er angivet på barstole, kantinestole, konferencestole og loungestole ud fra de højder og mål, som fremgår i beskrivelsen på stolen, som er bestilt online eller ud fra ordre aftalt og godkendt via mail. FURN BY OX kontrolerer ikke, at højden på stole passer til bordene eller eksisterende borde, med mindre det er aftalt skrifteligt eller påført ordre/faktura.

 

Reklamationsret:
Vi yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles inden for få dage. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder vi returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Al reklamation bortfalder ved manglende betaling for evigt!. Ved betaling der kommer for sent i følge aftale på faktura, kan kunden ikke genoprette reklamations sager, alle tidligere aftaler bortfalder, og skal derfor forhandles på ny!.

 

Reklamation og varereturnering:
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til info@byox.dk

Varereturnering/ombytning af fejlvarer foregår til den udleverede adresse af kundeservice - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav eller uden forudgående skriftlig aftale via mail. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, kopi af evt. forudgående korrespondance mv. Refusion kan ikke ske, hvis der er handlet i form af rabataftaler eller aftalte kontantrabatter i form af specialleveringer eller andre social, færdigproducerede varer som er produceret efter egne tegninger og eller ordre godkendelse. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.

 

Levering: Vi sørger for levering med fragtleverandør til modtager ud fra det valgte på webshoppen eller ud fra fastsat fragt aftale og beløb pr. mail.

 

Rettidig levering forudsætter dog at fragtselskabet overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos fragtselskabet, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato.

 

Såfremt vi har fået oplyst forkert leverings adresse fra jer, eller I ikke er at træffe på leveringstidspunktet, ser vi os desværre nødsaget til at viderefakturere omkostningerne i forbindelse med 2. udkørsel til dig, til gældende takster.

 

FURN BY OX leverer til fortov eller nærmeste mulige afsætning i forbindelse med hovedåre eller anden vej, ved døre eller fortov, der leveres ikke ind over gågade, sti eller ande gangsti, anden eller 3. baggård, m.m. vi leverer kun til direkte forbindelser, som der er farbar med lastbil eller varebil samt postbil.

 

Er der oplyst fejl adresseoplsyninger og skal denne ændres til anden destination samme dag leveringen skal foregå eller inden for få dage, vil dette måske få inflydelse på fragtprisen, og dette dette beløb efterfaktureres, eller er der ikke angivet levering, til en af ovensteånde færdselsårer så som gågade, sti eller gangsti, og der er ønske om lev. til sådan en adresse uanset, vil FURN BY OX efterfakturere denne leverings fragtbeløb med kr. 300 kr.  Eller, hvis i som kunde ber os køre til en adresse som er en af ovenståence og ikke oplyst i ordreafgivelsen eller som ekstra info til leveringsadressen, at der skal tages særlig hensyn til dette og som kan påvirke den enedelige fragtpri, og som herefter vil blive efterfaktureret. Der leveres kun til fortov eller fordør! ud fra den angivne fragtpris på nettet og i ordrebekræftelser.

 

Levering og ingen til stede til at modtage:

FURN BY OX vil kræve ekstra fragtpris for ekstra udkørsel svarende til det beløb der er faktureret i kundens faktura, hvis vi ser os nødsaget til at fragte godset ud til adresse igen på andet tidspunkt. FURN BY OX, kan ikke garantere udkørsel i samme uge, hvis der som aftalt ikke er nogen på adressen den angivne leverings dag. Levering kan forventes at foregå i tidsrummet 0700 - 1700

 

Du kan som kunde ikke forvente udkørsel før end der er udkørsel i det aktuelle område igen som kan være inden for nærmeste 14 dage i efterfølgende periode. Alternativt kan vi arrangere en ekspress levering imod tillæg.

 

Forsinkelser:

Forsinkelser som skyldes forsinkelser i produktionen, andre uforudsete forsinkelser i produktionen, fragt, fragtskader, fragtskade der skal gen produceres eller gensendes kan FURN BY OX ikke stilles til ansvar over for.

FURN BY OX kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragt selskabet. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender vi naturligvis en ny leverance uden beregning. Dog skal I som kunde sikre, at Jeres betaling er registret hos os, da dette kan forsinke leveringen yderlige, har i andre betalingsaftaler end kontant, tages der højde for dette.

FURN BY OX fra skriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Den anførte leveringstid er altid en estimeret leveringstid.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af fragtselskabernes målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Vi tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering.

 

Fragtskader :
FURN BY OX er ikke ansvarlige for fragtskader. Skader på emballage/gods skal omgående reklameres på fragtbrevet/transportøren. Skader på emballage / gods skal omgående reklameres på fragtbrevet / transportøren.
Forsendelser er forsikret, men der skal altid noteres ved modtagelse på fragtbrevet inden kvittering for modtagelse, at varen at der er skade på fragten før forsikringen træder i kraft. Overholdes dette ikke er skaden uden forsikring og al reklamation bortfalder.

 

Fortrydelsesret:
Udsalgsvare eller nedsatte varer kan ikke returneres, de købes så længe lager haves, og tilbydes de kunder som køber varen først. Varer købt med kontantrabat kan ikke returneres, da disse er købt i en handel med kontantrabat og handlet i kraft af antal og pris som en evt. skaffe vare.

 

Der er 14 dages retur ret på varerne, regnet fra den dag de modtages, dog ikke for erhvervskunder. Ved special ordre, overflader, farver, forsvinder returretten. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den, emballagen må ikke have været brudt!. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage, eller ombyttes efter aftale til anden vare. Fragt betales af kunden selv begge veje.

 

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt pris- og kursændringer De anførte priser er ab sælgers lager og ekskl. forsendelsesomkostninger. ''Reklamation og varereturnering''. Erhvervskunder er underlagt regler for køb med CVR. nummer. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

 

GDPR - Generel information:
Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet)
og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, FURN BY OX ApS – CVR 34726345 indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.
Det kan f.eks. være firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer ,e-mail eller IPadresser.
Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde,så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.
Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt.
Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte:

FURN BY OX ApS
Gødstrupvej 18 C
7400 Herning.
Telefon: +45 64666300
e-mail: 
info@furnbyox.dk
CVR: 34726345


Samtykke:
Når du køber varer, serviceydelser, kursus hos os eller kontakter os pr. telefon, besøg, e-mail, demo adgang, B2B, seminar, webinar eller på vores hjemmesider, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår.


Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. e-mail 
info@furnbyox.dk eller via telefonen.
Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve.
Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber.
Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Hvornår indsamler vi personoplysninger:
Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten
dette sker fysisk, online, via post eller telefon.
Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:
- Når du køber varer (både fysisk, online, via post eller telefon),
- Når du bestiller vare, modulkøb, nye bruger, online tilkøb, ADD-on service
- Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev,
- Når du tilmelder dig til seminar, webinar eller kursus.
- Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails.
- Når du deltager i konkurrencer.
- Forhandler skifte til os (licens eller onlineaftale)
- Henvisning fra Leverandør.

Formål med indsamling:
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores
produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:
- Behandling af dit køb og levering af dine varer, Online bestillinger eller tjenesteydelser,
- Servicering og rådgivning af dig,
- Interaktion med dig,
- Fremsendelse af nyhedsbrev,
- Online service
- Support via Teamviewer,
- Kursus, Seminar eller Webinar,
- Produkt opdateringer og service information.
- Orientering om udfaldet af en konkurrence,
- Opfyldelse af lovkrav.


Opbevaring af persondata:
Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven.
Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.
Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere.
Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.

framelder du nyhedsbrev, slettes denne inden for et år eller med det samme.

Persondata til tredjeparter:
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.
For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.
Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber.
Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Cookies:
Cookies er små tekstfiler, der giver mulighed for at lagre oplysninger, og som indeholder bogstaver
og tal som gemmes på din computer.
Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du anvender og
besøger vores hjemmesider.


Dine rettigheder:
Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til 
info@furnbyox.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Klage:
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger.
Klage skal indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K